Pracovné prostredie

Hlasovacie zariadenia vytvárajú výučbové prostredie a riešenie preukázateľne zvyšuje úroveň rokovaní, školení a rôznych udalostí. Riešenie zahŕňa ľahko použiteľné funkcie pre zaujatie publika, čo je ideálne pre profesionálnych užívateľov a vhodnou investíciou pre dosiahnutie úspechu Vašich zamestnancov. Technológia vytvára prostredie na spoluprácu a interaktívne prezentácie, umožňuje rôzne hodnotenia a okamžite zbierať cenné dáta, ktoré pozitívne ovplyvňujú vaše pracovné prostredie.

Prezentujúci kladie otázky a dostáva spätnú väzbu v reálnom čase pomocou vreckových hlasovacích zariadení alebo pomocou mobilných zariadení. Výsledky sa okamžite zobrazia a zhromažďujú v podrobných správach, aby sa zabezpečilo, že hlasy všetkých účastníkov sú spočítané. Možnosť sledovať znalosti a odpovede jednotlivých účastníkov alebo len anonymne sledovať počas hlasovania. Preskúmajte naše riešenia interaktívnych hlasovacích zariadení, ktorých účelom je poskytnúť jedinečný pohľad do organizácie, takže si môžete s dôverou urobiť názor na základe získaných údajov.

Pozrite sa na naše produkty v akcii!

Naše hlasovacie zariadenia boli použité v známych televíznych reláciách, pri národných podujatiach, na miestnych stretnutiach, firemných školeniach a prezentáciách, atď.

Špičkový hlasovací softvér TurningPoint Cloud

TurningPoint Cloud softvér posúva funkčnosť hlasovacích zariadení na rozhranie cloud - viazaný s vlastným účtom . K dispozícii je ako pre prezentujúceho tak aj pre zúčastnených. Umožňuje bezpečnú centralizovanú správu cloudových kurzov, zoznamov a údajov pre hodnotenie. Bezpečné prihlásenie a šifrovanie súborov zabezpečí, že dáta sú v bezpečí a zároveň poskytuje flexibilitu a prístup z viacerých miest . Organizuje a zbiera údaje , eliminuje manuálne procesy a zároveň dodáva jedinečnosť do pracovného procesu.

Hlasovanie
v PowerPointe

Hlasovanie
kdekoľvek

Individuálne
hlasovanie

Chcem sa dozvedieť viac

Vytvorte dynamické, spolupracujúce prostredie , pochopenie merateľné v reálnom čase

Dokonalé hlasovanie v PowerPointe pomocou ľubovoľnej aplikácie alebo pomocou vlastných testov

Pýtajte sa aby ste zaujali zúčastnených, podporujte kritické myslenie a sledujte ich pokrok

Mobilné a dištančné vzdelávanie

Univerzálne riešenie umožňuje použiť softvér ResponseWare a hlasovacie zariadenia v jednom prostredí

Ideálne pre mobilné vzdelávanie, prácu v kurzoch alebo dištančné vzdelávacie prostredie

Okamžitá spätná väzba a funkcia umožňujúca udržať vzdialených študentov zapojených do deja

Response Ware je hlasovací systém cez Vaše zariadenie Android alebo iPad. Response Ware spolu s hlasovacími zariadeniami tvorí komplexný celok hlasovacieho systému, kedy je možné použiť ako hlasovacie zariadenia typu „kliker“, tak aj softvérové hlasovacie zariadenia na zariadeniach typu Android alebo iOS.

Chcem sa dozvedieť viac
iTunes downloads Google play download

RemotePoll je určený pre dištančné vzdelávanie a riešenie rozširuje funkčnosť TurningPoint a umožňuje moderátorovi viesť hlasovanie pomocou hlasovacích zariadení (softvérových alebo hardvérových) vo viacerých vzdialených miestach a okamžite zobraziť výsledky. RemotePoll poskytuje okamžitú spätnú väzbu pre moderátora a pomáha udržiavať vzdialené publikum vtiahnuté do deja.

Chcem sa dozvedieť viac

Typy hlasovacích zariadení

Vreckové hardvérové zariadenia umožňujú zúčastneným poskytnúť cenný vstup a prezentujúcemu zachytiť dôležité dáta s možnosťou intuitívnej a okamžitej odozvy.

Response Card QT

Response Card NXT

Response Card RF LCD

Response Card LT

Kontaktujte nás