TurningPoint

Špičkový softvér TurningPoint, ktorý ponúka viac možností na hlasovanie pre všetky typy prezentujúcich. Jednoduché vytváranie interaktívnych prezentácií PowerPoint alebo hlasovanie cez ľubovoľné aplikácie s jednoduchým panelom nástrojov . TurningPoint je najpoužívanejší hlasovací softvér s bohatými funkciami. Umožňuje sledovať informácie a názory účastníkov, ich následne vyhodnotenie a posudzovanie alebo len hlasovaním anonymne zhromaždiť názory jednotlivých účastníkov.

Hlasovanie
v PowerPointe

Hlasovanie
kdekoľvek

Individuálne
hlasovanie

Kľúčové vlastnosti

 • Hlasovanie v rôznom prostredí a aplikácií–rovnaké užívateľské rozhranie pre PC a Mac

 • Jednoduchá integrácia PowerPoint pre Mac 2011

 • Jedno stiahnutie pre PC alebo Mac –k dispozícii inštalačné a ne-inštalačné verzie

 • Jednoduché rozhranie – manažovanie hlasovania, účastníkov, obsahu, stretnutí a reportov

 • HTML editor obsahu - podpora obrázkov, charakterov a list otázok

 • Kreatívny obsah - použitie v rôznom prostredí a ľahká implementácia

 • Editor zoznamu účastníkov - jednoduché vytvorenie, import a export zoznamov

 • Manažér stretnutí - prepínanie pohľadov, prezeranie výsledkov, nastavenietestov a škálovateľnosti

 • Reporting - nastaviteľné prezeranie, export reportov do .CSV, .XLS a .PDF

 • Ľahká integrácia - import LMS listu účastníkov a “synchronizované” stretnutia

Minimálne požiadavky

  Pre PC
 • Microsoft Windows XP, Vista, 7 alebo 8 (32 or 64 bit)
 • Microsoft Office 2003, 2007, 2010 alebo 2013 (32 alebo 64 bitový) (pre PowerPoint Polling a prezeranie exportovaných reportov vExceli)
 • Microsoft .NET 3.5, SP1
 • Intel or AMD 2 GHz procesor
 • 512 MB RAM
 • 120 MB miesto na harddisku
 • 1024x768, 32-bitový alebo vyššie rozlíšenie, 100% DPI
 • Štandardný USB 2.0 port (pre USB zariadenia)
 • Eternet alebo 802.11 kompatibilná wi-fi sieťová kartapre používanie ResponseWare
 • Adobe FlashPlayer (pre animáciu 2D/3D)
 • Adobe Acrobat Reader (pre tlač a prezeranie pomocníka)
 • Java 6 RuntimeEnvironment alebo vyšší (pre importovanie RTF, DOC, DOCX a QTI dokumentov a exportovanie reportov do Excelu a CSV)
  Pre Mac
 • Mac OS X 10.6.8 and vyšší
 • Microsoft Office 2011 (pre PowerPoint Polling a prezeranie exportovaných reportov vExceli)
 • Intel procesor 2GHz alebo vyšší
 • 512 MB RAM
 • 80 MB miesto na harddisku
 • Štandardný USB 2.0 port (pre USB zariadenia)
 • Eternet alebo 802.11 kompatibilná wi-fi sieťová kartapre používanie ResponseWareJava 6 or 7 (pre import RTF, DOC, DOCX a QTI dokumentov a exportovanie reportov do Excel a CSV)