Vzdelávanie

Technológia hlasovacích zariadení je intuitívna a jednoduchá a umožňuje učiteľovi digitalizovať dáta študentov a to ako vo výučbe tak aj vo chvíli zhromažďovania údajov. Funkcionalita umožňuje učiteľovi položiť otázku študentom a študenti reagujú pomocou hlasovacích zariadení alebo pomocou webu - použitím mobilných zariadení ako napr. smartfón, tablet, notebook.

Výučbová technológia je navrhnutá tak , aby sa dosiahla vynikajúca úroveň zapojenia študentov do výučby s podmanivým výkladom, ktorý zanecháva dlhotrvajúci dojem aj mimo triedu . Technológia hlasovacích zariadení podporuje výučbu teórie a je dokázané, že jej použitím sa dosiahne zlepšenie kľúčových ukazovateľov úspešnosti študentov ako sú schopnosť zapamätania si, zúčastnenia sa a motivácia.

Špičkový hlasovací softvér TurningPoint Cloud

TurningPoint Cloud softvér posúva funkčnosť hlasovacích zariadení na rozhranie cloud - viazaný s vlastným účtom . K dispozícii je ako pre učiteľov tak aj pre študentov. Umožňuje bezpečnú centralizovanú správu cloudových kurzov, zoznamov a údajov pre hodnotenie. Bezpečné prihlásenie a šifrovanie súborov zabezpečí, že dáta sú v bezpečí a zároveň poskytuje flexibilitu a prístup z viacerých miest . Organizuje a zbiera údaje, eliminuje manuálne procesy a dodáva jedinečnosť do vzdelávacieho procesu.

Hlasovanie
v PowerPointe

Hlasovanie
kdekoľvek

Individuálne
hlasovanie

Chcem sa dozvedieť viac

Vytvorte dynamické, spolupracujúce prostredie , pochopenie merateľné v reálnom čase

Dokonalé hlasovanie v PowerPointe pomocou ľubovoľnej aplikácie alebo pomocou vlastných testov

Pýtajte sa aby ste zaujali študentov, podporujte kritické myslenie a sledujte ich pokrok

Mobilné a dištančné vzdelávanie

Univerzálne riešenie umožňuje použiť softvér ResponseWare a hlasovacie zariadenia v jednom prostredí

Ideálne pre mobilné vzdelávanie, prácu v kurzoch alebo dištančné vzdelávacie prostredie

Okamžitá spätná väzba a funkcia umožňujúca udržať vzdialených študentov zapojených do deja

Response Ware je hlasovací systém cez Vaše zariadenie Android alebo iPad. Response Ware spolu s hlasovacími zariadeniami tvorí komplexný celok hlasovacieho systému, kedy je možné použiť ako hlasovacie zariadenia typu „kliker“, tak aj softvérové hlasovacie zariadenia na zariadeniach typu Android alebo iOS.

Chcem sa dozvedieť viac
iTunes downloads Google play download

Flow uľahčuje prednášajúcemu zvýšiť účasť študentov a umožňuje väčší pokrok so študentmi na všetkých úrovniach . Flow je možné integrovať do už existujúceho informačného systému alebo ho použiť ako samostatný program a získať tak pripojenie k on-line zdrojom . Flow zaisťuje kompatibilitu otázok v mnohých formátoch a umožňuje zostaviť vlastné testy pre individuálne testovanie.

Chcem sa dozvedieť viac

Typy hlasovacích zariadení

Vreckové hardvérové zariadenia umožňujú študujúcim poskytnúť cenný vstup a učiteľom zachytiť dôležité dáta
s možnosťou intuitívnej a okamžitej odozvy.

Response Card QT

Response Card NXT

Response Card RF LCD

Response Card LT

Kontaktujte nás