Pracovné prostredie

Hlasovacie zariadenia vytvárajú kreatívne pracovné prostredie a riešenie preukázateľne zvyšuje úroveň eventov, rokovaní, školení a ďalších udalostí. Riešenie zahŕňa ľahko použiteľné funkcie pre zaujatie publika, čo je ideálne pre profesionálnych užívateľov a vhodnou investíciou pre dosiahnutie úspechu Vašich zamestnancov. Technológia vytvára prostredie na spoluprácu a interaktívne prezentácie, umožňuje rôzne hodnotenia a okamžite zbierať cenné dáta, ktoré pozitívne ovplyvňujú vaše pracovné prostredie.

Prezentujúci kladie otázky a dostáva spätnú väzbu v reálnom čase pomocou vreckových hlasovacích zariadení alebo pomocou mobilných zariadení. Výsledky sa okamžite zobrazia a zhromažďujú v podrobných správach, aby sa zabezpečilo, že hlasy všetkých účastníkov sú spočítané. Možnosť sledovať znalosti a odpovede jednotlivých účastníkov alebo len anonymne sledovať počas hlasovania.

ŠPIČKOVÝ

HLASOVACÍ SOFTVÉR TURNINGPOINT

TurningPoint web posúva funkčnosť hlasovacích zariadení aj na rozhranie cloud – viazaný s vlastným účtom (na mobilných zariadeniach typu Android alebo iOS). K dispozícii je ako pre prezentujúceho tak aj pre zúčastnených. Umožňuje bezpečnú centralizovanú správu cloudových kurzov, zoznamov a údajov pre hodnotenie. Bezpečné prihlásenie a šifrovanie súborov zabezpečí, že dáta sú v bezpečí a zároveň poskytuje flexibilitu a prístup z viacerých miest . Organizuje a zbiera údaje , eliminuje manuálne procesy a zároveň dodáva jedinečnosť do pracovného procesu.

TurningPoint desktop spolu s hlasovacími jednotkami a prijímačom tvorí komplexný celok hlasovacieho systému. Možnosť výberu hlasovania v PowerPointe, cez ľubovoľnú aplikáciu alebo individuálne. Jednoduché rozhranie – manažovanie hlasovania, účastníkov, obsahu, stretnutí a reportov.

Jednoducho vytvoriť otázku

Okamžite zobraziť výsledky

Vyhodnotiť získané dáta

 

ZACHYŤTE ODPOVEDE A ANALYZUJTE
POCHOPENIE PREZENTÁCIE

Naše riešenie pre hlasovanie jednoducho a efektívne zapojí všetkých účastníkov

Zapojenie zúčastnených

Produktivita

Kreatívne pracovné prostredie

Motivácia a ľahšie pochopenie

Hlasovacie jednotky alebo smartfóny

Na mieste alebo vzdialene

 

TYPY HLASOVACÍCH ZARIADENÍ

Vreckové hardvérové jednotky umožňujú študujúcim poskytnúť cenný vstup a učiteľom zachytiť dôležité dáta s možnosťou intuitívnej a okamžitej odozvy.

response-card-rf-lcd1

Hlasovacia jednotka LCD

response_lt

Hlasovacia jednotka LT

 

KONTAKTUJTE NÁS